Redaktör och ansvarig utgivare: Gunnar Dahllöf Tel: +46(0)8-892919 Mobil: +46(0)703-435411 Fax: +46(0)856442919 E-post: dahllof@pahugget.se
PåHuGGeTs
affärsidé

'
PåHuGGeTs affärsidé
är att vara Sveriges främsta och mest upp-
skattade nyhets-
leverantör hos såväl industrin och handelns transportköpare som transportbranschens frakt- och logistik-
tjänstföretag.
'
Redaktionen försöker förverkliga denna affärsidé genom att varje dag aktivt söka, fånga upp, värdera, sortera, komplettera, formulera och presentera alla viktiga nyheter av betydelse för logistikutvecklingen
i Sverige och Skandinavien,
samt varje vecka redovisa resultatet
av detta arbete
i PåHuGGeT.
Detta är PåHuGGeT
'
PåHuGGeT är Logistik-Sveriges Nyhetskanal Nummer 1 och branschens viktigaste förmedlare av kvalificerad information till både köpare och säljare av frakt- och logistiktjänster.

PåHuGGeT är en prenumererad e-tidning (ibland även kallad 'nyhetsbrev', 'alster' eller 'publikation'; kärt barn har många namn) som distribueras med e-post varje torsdag med nyheter från hela logistikområdet - trafikförändringar och fraktpriser, affärsavtal och fraktkontrakt, ekonomi- och marknadstrender, förvärv och försäljningar, fusioner och konkurser, investeringar och utbyggnader, personal- och organisationsförändringar, konferens- och mässrapporter.

PåHuGGeTs läsare/prenumeranter finns i huvudsak inom två grupper. Den ena är logistikproffsen i landets transportköpande industri- och handelsföretag. Den andra gruppen är alla transport-, speditions- och logistikföretag av någon betydenhet i Sverige med omnejd.

PåHuGGeT läses med andra ord av både industrins och handelns transport-
köpande varuägare och alla kategorier av transport- och logistiktjänstleverantörer.

Merparten av transportköparna finns inom sektorerna verkstad, elektronik, stål och metall, skog och trä, kemi, bygg, handel, textil och dagligvaror.

Logistiktjänstföretagen består av bil-, järnvägs-, sjö- och flygspeditörer, rederier, linjeagenter och skeppsmäklare, hamn-, terminal- och stuveribolag, järnvägs- och tågoperatörer, container- och trailerföretag, expressbolag och budfirmor, åkerier och lastbilscentraler, flygbolag och flygplatser, IT-specialister och logistikkonsulter, försäkringsbolag och banker. Läsare finns även i universitet och högskolor samt statliga och kommunala myndigheter, verk och bolag.

Majoriteten av läsarna finns i Sverige, men vi har en stadigt växande läsekrets i Finland, Danmark, Norge och Baltikum samt läsare i Tyskland, Belgien, Holland, Storbritannien, Schweiz, USA, Mellanöstern, Singapore, Kina, Hong Kong och Australien.

PåHuGGeT
TransNews Communications
Box 3414
165 23 Hässelby, Sweden
E-post: dahllof@pahugget.se
Tel:   +46 (0)8-892919
Mob: +46 (0)703-435411
Fax:  +46 (0)8-56442919
'
Teknikkriget som förändrade världen
Vid sidan av transportjournalistiken har
Gunnar Dahllöf författat den militärhistoriska
boken 'Teknikkriget som förändrade världen'
(Ingenjörsförlaget 1985, nytryck Svenskt
Militärhistoriskt Bibliotek 2001). Boken
handlar om den epokgörande utvecklingen
under andra världskriget av radarn, Liberty-
fartygen, datorerna, jetflyget,
syntetmaterielen, v-vapnen och atombomben.
Intresserade kan köpa den rikt illustrerade
boken (140 sidor, 170x240 mm) för SEK
150,00 (inkl inrikes porto) genom att klicka
Prenumerera och 'Jag vill köpa Teknik-
kriget' och fylla i rutorna.
Betalning sker med ett vid leveransen
bifogat inbetalningskort.
Redaktören
PåHuGGeT
'
Chefredaktör, ansvarig utgivare och ägare av PåHuGGeT är Gunnar Dahllöf med 35 års erfarenhet som logistikjournalist och ett förflutet från Transport & Hantering, Ny Teknik, DDT, Dagens Industri, Moderna Transporter, Modern Datateknik, Teknisk Information och Södermanlands Nyheter.

Gedigna kunskaper om logistik, ett eminent kontaktnät och en aktiv, närgången och oberoende journalistik har gett PåHuGGeT en obestridlig position som frakt- och logistikmarknadens främsta nyhetskanal. Gunnar Dahllöf fick 2004 utmärkelsen 'Årets Transportjournalist', utdelad av Sveriges Transportindustriförbund.

I en tidningshistorik för ett par år sedan skrev T&Hs förre chefredaktör John Murray följande rader om sin tidigare kollega:

"Den stridbare Gunnar Dahllöf var den verkliga nyhetsjägaren. Nosade snabbt upp konflikter inom sitt revir och anade oegentligheter på långt håll. Han var alltid mycket väl påläst, blev mycket respekterad av de flesta, fruktad av somliga. Vid ett tillfälle bojkottades vi under en längre tid av de flesta speditörer och godsförmedlare, vid andra tillfällen fick jag samtal från utsatta som bad om nåd, och att jag skulle stoppa publicering. Men Gunnar hade alltid bra på fötterna och jag ingrep aldrig."


PåHuGGeT välkomnar kommentarer om webbplatsen pahugget.se, liksom reaktioner och synpunkter på innehållet i e-tidningen PåHuGGeT. Du når oss snabbast och säkrast via e-post till:
'
Gunnar Dahllöf dahllof@pahugget.se
Eller på telefon +46 (0)8 89 29 19 alternativt mobil +46 (0)703 43 54 11.
Copyright © TransNews Communications 2012 Kodning: Webbism Design: Stig Wolf Andersson